Configuration Management - jak úspěšně řídit konfigurace!

Název semináře: Configuration Management - jak úspěšně řídit konfigurace!
Datum konání: 11.12.2015
Čas: 09:00 - 16:00
Místo konání: Kodaňská 1441/46, Praha 10, v sídle Počítačová škola Gopas
Lektor: Antonín Liška
Oblast: Procesy a řízení
Kontakt: Jakub Vlček, vlcekj@softacz.cz

   

Seminář je zaměřen na praktickou stránku nasazení Configuration Managementu z různých úhlů pohledu podle cíle nasazení řízení konfiguracíObsah kurzu:  
 • Úvod do oblasti a terminologie.
 • Normy a nejlepší praktiky spojené s nasazením Configuration Managementu.
 • Rozdíl mezi Asset managementem a Configuration managementem.
 • Cíle, účel, vstupy a výstupy procesu Configuration Management a jeho vazba na ITSM.
 • Vazby procesu Configuration Management na ostatní ITSM procesy, požadavky na součinnost.
 • Vstupy a výstupy procesu Configuration Management.
 • Vstupy a výstupy ostatních ITSM procesů, které od nich požaduje proces Configuration Management.
 • Činnosti které zajišťuje Configuration Management pro každý z procesů ITSM.
 • Role a jejich odpovědnosti v procesu Configuration Management, požadavky na jejich profesní profil.
 • Vyhodnocování kvality a účinnost procesu Configuration Managementu.
 • Používané metriky a klíčové ukazatele úspěchu (Key Performance Indicators).
 • Zásady tvorby, prezentace a vyhodnocování reportingu.
 • Zásady pro implementaci procesu Configuration Managementk v organizaci, přínosy implementace, pravděpodobné problémy a jejich řešení.
 • Kritéria pro výběr softwarových nástrojů podpory procesu Configuration Management.

Cílem semináře je praktická ukázka implementace procesního řízení Configuration Managementu. Bude jasně deklarován rozdíl mezi reálným nasazením a doporučeným popisem presentovaným ITILem ve vazbě na cíl nasazení tohoto procesu. Na konci kurzu budete mít jasný přehled o obtížnosti a důležitosti implementace procesů kolem řízení konfigurací a kritéria pro výběr SW podpůrného nástroje.

Cena semináře: 7000,- bez DPH.
Kapacita semináře je striktně 12 míst – neváhejte tedy dlouho s registrací.

Registrace je brána jako závazná objednávka. Na základě registrace bude vystavena zálohová faktura na celou částku za seminář a odeslána registrujícímu se. Ta musí být připsána, nejpozději dva kalendářní dny před započetím semináře, na účet organizátora. Jako alternativa, je možné uhradit cenu semináře na místě, v den konání, oproti souhlasu, ze strany organizátora. V případě zaplacení a neúčasti na semináři má registrující nárok na náhradní termín, nikoliv na vrácení peněz. Organizátor si vyhrazuje právo, pro malou účast, přeložit či zrušit seminář, a to nejpozději do dvou kalendářních dnů před započetím semináře.

Zpět

Registrační formulář