Jak se připravit na audit Oracle?

Název semináře: Jak se připravit na audit Oracle?
Datum konání: 17.12.2015
Čas: 09:00 - 16:00
Místo konání: Kodaňská 1441/46, Praha 10, v sídle Počítačová škola Gopas
Lektor: Jakub Vlček a Antonín Liška
Oblast: SAM a licencování
Kontakt: Jakub Vlček, vlcekj@softacz.cz

   

Seminář je zaměřen na praktickou stránku přípravy na průběh auditu produktů společnosti Oracle.


Obsah kurzu:  
  • Legislativa a Oracle
  • Produktové portfolio Oracle
  • Jak je Oracle licencován obecně (typy smluv / definice pojmů
  • Jak je Oracle licencován v rámci produktového portfolia
  • Jak probíhá audit?
  • Jak probíhá audit represivně?
  • Jak se připravit?
  • Nejčastější chyby při správě licencí Oracle
  • Typy a triky pro správu licencí Oracle

Seminář slouží jako příprava na realizaci auditu licencí v rámci správy softwarových aktiv (SAM). Lektor představuje praktické zkušenosti z auditů s ohledem na 14 letou praxi v oboru a reálnými zkušenostmi se zaváděním SAMu v organizacích. Seminář se, kromě legislativního a licenčního náhledu, dívá na průběh i přípravu auditu licencí s ohledem na účel realizace. Zohledňuje, jak průběh standardně a opakovaně probíhajícího interního auditu licencí, tak i represivní formu průběhu auditu ze strany výrobce software. V neposlední řadě pak provází účastníka nepřehlednou spletí procesů, jak se vyvarovat nesouladu s licenčními ujednáními a na které oblasti si při auditu dát pozor. Celý seminář zohledňuje spíše praktičnost využitelnosti získaných informací oproti teoretickému výkladu.

Cena semináře: 7000,- bez DPH.
Kapacita semináře je striktně 12 míst – neváhejte tedy dlouho s registrací

Registrace je brána jako závazná objednávka. Na základě registrace bude vystavena zálohová faktura na celou částku za seminář a odeslána registrujícímu se. Ta musí být připsána, nejpozději dva kalendářní dny před započetím semináře, na účet organizátora. Jako alternativa, je možné uhradit cenu semináře na místě, v den konání, oproti souhlasu, ze strany organizátora. V případě zaplacení a neúčasti na semináři má registrující nárok na náhradní termín, nikoliv na vrácení peněz. Organizátor si vyhrazuje právo, pro malou účast, přeložit či zrušit seminář, a to nejpozději do dvou kalendářních dnů před započetím semináře.

Zpět

Registrační formulář